Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2015

cyskowoo
12:48
6741 b465 390
cyskowoo
12:45
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
Reposted fromadriannak adriannak viaehh ehh
12:45
9634 05ec 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaehh ehh
cyskowoo
12:43
6033 5dbc 390
Reposted fromjolkens jolkens viakotenieniek kotenieniek

May 09 2015

cyskowoo
08:34
Cieszę się, że nie urodziłem się przed odkryciem herbaty. 
— William Gladstone
Reposted fromobliviate obliviate viakarr4mba karr4mba
cyskowoo
08:34
- Lepiej by było, gdybyśmy się nie znali. Nie doszłoby do tego wszystkiego. 
- Posłuchaj, wolę umrzeć jutro niż żyć sto lat nie znając Ciebie.
- Nie zostawię Cię.
- Nie zostawisz, cokolwiek mnie spotka, ja wciąż będę z Tobą. Zawsze. 
— Pocahontas 1995
cyskowoo
08:33
Palę papierosa i patrzę w twoje oczy
Myśląc, że to piekło w mojej głowie nigdy się nie skończy
W moim innym świecie planujemy przyszłość
Ale teraz nie ma cię, chyba właśnie wyszłaś
— Pezet- W moim świecie
Reposted frompeuce peuce viakarr4mba karr4mba

May 08 2015

cyskowoo
09:51
6858 9086 390
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries

May 05 2015

cyskowoo
20:44
cyskowoo
20:42
6673 4a08 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
cyskowoo
20:42
1135 5b16 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
20:36
20:29
8750 637d 390

maybeitsallpartofaplan:

ah yes. my favorite human reminds me why he’s my favorite human once more.

Reposted fromshivierie shivierie viairmelin irmelin

April 26 2015

19:20
cyskowoo
19:07
7799 367a 390
Reposted fromrol rol viayouuung youuung
18:56
1361 f161 390
Reposted fromclitoris clitoris viairmelin irmelin
cyskowoo
18:54
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viairmelin irmelin

April 17 2015

cyskowoo
11:25
cyskowoo
11:24
9576 14ab 390
Reposted fromrol rol viamidnightpalace midnightpalace

April 15 2015

cyskowoo
08:06
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl